Etik, miljö & hållbarhet

Vi säkerställer att din kaffekopp är laddad med omtänksamhet, rättvisa och miljöhänsyn.

Etik, miljö & hållbarhet

Vi säkerställer att din kaffekopp är laddad med omtänksamhet, rättvisa och miljöhänsyn.

VÄLJ EN HÅLLBAR SERVERING

Vilka värden innehåller din kaffekopp?

25 miljoner småskaliga kaffeodlare producerar 80% av världens kaffe, men över hälften av dessa lever under fattigdomsgränsen. Klimatförändringar och orättvisa handels- och arbetsmetoder hotar deras fortsatta sysselsättning.

Vägen från kaffeodling till färdig kopp är kantad av utmaningar och de val vi gör kring det kaffe vi konsumerar gör skillnad!

BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Kaffe med gott samvete

Coffeebox ställer krav på de produkter som ingår i vårt sortiment och arbetar med våra leverantörer för att i alla led säkerställa att vi serverar omtänksamma kaffekoppar med hänsyn till miljö, etik och rättvisa. Vi erbjuder en fullständig, certifierad och hållbar lösning med noga utvalda förbrukningsvaror och utrustningar.

Våra produkter är certifierade för att säkerställa god arbetsmiljö, miljövänlig produktion och rimlig förtjänst för odlaren. Läs mer om våra certifieringar nedan.

Vi arbetar för mesta möjliga återvinning i alla delar av verksamheten. Vi erbjuder bl.a. fabriksrenoverad utrustning som sparar stora mängder avfall och energi.

Våra kaffesorter är spårbara genom hela produktionskedjan vilket ger en transparens beträffande odling, hantering m.m.

Växtbaserade förpackningar, energisnål utrustning, miljövänlig logistik med samleveranser etc. bidrar till en hållbar totallösning.

En hållbar och välcertifierad kaffeservering

LÄS MER OM CERTIFIERINGAR

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en oberoende organisation och märkning som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlare. Detta gör man genom att förbättra odlarens jordbruksmetoder, bevara lokala ekosystem och förbättra både odlarens och arbetarnas ekonomi och sociala förhållanden.

Odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance är förbjudna att skövla sina skogar. De ska i stället minska utsläppen av växthusgaser och öka mängden kol som lagras i odlingen, genom att arbeta för välmående jordar, skydda inhemska ekosystem och minska användningen av energi, vatten och jordbrukskemikalier.

Läs mer om Rainforest Alliance på rainforest-alliance.org.

EU-ekologiskt

EU-lövet eller EU-ekologiskt är EUs märkning för ekologiskt jordbruk. Den visar att produkten är i full överensstämmelse med de villkor och bestämmelser som fastställts av den Europeiska Unionen för ekologiskt jordbruk. För bearbetade produkter innebär det att minst 95% av ingredienserna är odlade ekologiskt.

Läs mer om EU-kommissionens information om ekologisk märkning på agriculture.ec.europa.eu.

Fairtrade

Fairtrade är en typ av märkning och certifikat med fokus på jordbrukare och odlares arbets- och levnadsvillkor. Är något märkt av Fairtrade så är det rättvisemärkt och innebär alltså att produkten i fråga har framställts under rättvisa förhållanden.

Läs mer om Fairtrade-kaffe på fairtrade.se.

KRAV

KRAV grundades år 1985 och är ett svenskt certifikat och en miljömärkning som säkerställer att en produkt är ekologisk och framställd på ett så hållbart sätt som möjligt.

Att en produkt är KRAV-märkt säkerställer att produkten i fråga är framställd med hänsyn tagen till miljön, våra djur och medmänniskor.

Läs mer om vad som krävs för att få en KRAV-certifiering på krav.se .

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en oberoende organisation och märkning som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlare. Detta gör man genom att förbättra odlarens jordbruksmetoder, bevara lokala ekosystem och förbättra både odlarens och arbetarnas ekonomi och sociala förhållanden.

Odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance är förbjudna att skövla sina skogar. De ska i stället minska utsläppen av växthusgaser och öka mängden kol som lagras i odlingen, genom att arbeta för välmående jordar, skydda inhemska ekosystem och minska användningen av energi, vatten och jordbrukskemikalier.

Läs mer om Rainforest Alliance på rainforest-alliance.org.

EU-ekologiskt

EU-lövet eller EU-ekologiskt är EUs märkning för ekologiskt jordbruk. Den visar att produkten är i full överensstämmelse med de villkor och bestämmelser som fastställts av den Europeiska Unionen för ekologiskt jordbruk. För bearbetade produkter innebär det att minst 95% av ingredienserna är odlade ekologiskt.

Läs mer om EU-kommissionens information om ekologisk märkning på agriculture.ec.europa.eu.

Fairtrade

Fairtrade är en typ av märkning och certifikat med fokus på jordbrukare och odlares arbets- och levnadsvillkor. Är något märkt av Fairtrade så är det rättvisemärkt och innebär alltså att produkten i fråga har framställts under rättvisa förhållanden.

Läs mer om Fairtrade-kaffe på fairtrade.se.

KRAV

KRAV grundades år 1985 och är ett svenskt certifikat och en miljömärkning som säkerställer att en produkt är ekologisk och framställd på ett så hållbart sätt som möjligt.

Att en produkt är KRAV-märkt säkerställer att produkten i fråga är framställd med hänsyn tagen till miljön, våra djur och medmänniskor.

Läs mer om vad som krävs för att få en KRAV-certifiering på krav.se .

Rulla till toppen