+46 (0)321-522 00
mån-tor: 8 - 16:30, fre 8-15:30

Coffeebox värnar om din personliga integritet

Här nedan beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Coffeebox tjänster accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att vi använder olika kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad för information samlar vi in?

  • Person och kontaktinformation så som namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, roll, faktura och leveransadress.mm.
  • Detaljer angående de tjänster du har köpt av oss.
  • Historisk information av dina köp och betalningshistorik.
  • Information om hur du använder våra tjänster.
  • Webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, språkinställningar, IP-adress och digitala fotspår när du använder dig av våra webbtjänster.

All denna information som du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtal med oss, medan den övriga informationen vi samlar in allmänt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivet här nedan.

Vad använder vi din information till?

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.

Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

  • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. Detta för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.
  • För kundanalys av Coffeebox interna verksamhet så som statistiska ändamål.
  • För att administrera dina inköp.
  • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt nya affärsmöjligheter.

Vi på Coffeebox kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande nya tjänster eller för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster via olika kommunikationskanaler.

Om du ej vill motta sådan kommunikation är du välkommen att meddela oss detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det krävs för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det behövs enligt lagstadgade lagringstider.

Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter.

Du kan be om en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Du har rätt att ändra felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att be om radering av dina personuppgifter för de fall där data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Vad vi då gör är att blockera eller anonymisera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

För det fall att Coffeebox säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan Coffeebox komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet.

Vi kommer dock inte att sälja eller tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.