+46 (0)321-522 00
mån-tor: 8 - 16:30, fre 8-15:30
Er hälsa är vår högsta prioritet!
 • 26 maj 2020

Er hälsa är vår högsta prioritet!

Vi säkerställer att ni ej riskerar hälsan för att njuta av gott kaffe på jobbet.

Coffeebox följer utvecklingen av Covid-19 noga och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Säkerheten för våra anställda, kunder och leverantörer är av högsta prioritet.Vi har därför genomfört åtgärder för att minska smittorisk samt säkerställa att service och leveranser fungerar. • Endast besökare som är akut viktiga för verksamheten är välkomna på Coffeebox.
 • Externa möten är begränsade till endast det operativt viktiga.
 • Kundmöten genomförs i högsta möjliga grad via videokonferens eller telefonkontakt.
 • Vi håller internt ett fysiskt avstånd på 2m mellan kollegor.
 • Anställda som kan, uppmuntras att arbeta hemifrån.
 • Anställda som visar tecken på sjukdom, förkylning eller feber är förbjudna att komma till jobbet. Helt enligt de aktuella riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen.
 • Vi har ökat personalens tillgänglighet till effektiv desinfektion och all personal tvättar sina händer med hög frekvens.
 • Rengöring i våra lokaler och fordon har ökats i volym och intensitet.
 • Leveranser av förbrukningsvaror sker till en av er utsedd plats.
 • Hygienservice och åtgärdande av eventuella driftstörningar sker vid tidsluckor då er personal inte bevistar samma utrymme och vi håller avstånd.